ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5/2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5/2562 

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-12-14  |   ข่าววันที่: 2018-12-14 |  อ่าน: 248 ครั้ง
 

วันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 นางสาววีรวรรณ ชินอักษร นักวิชาการประมงชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 19011 และข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ณ ห้องประชุมพะยูน และห้องประชุมอานนท์ กรมประมง จัดโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร่วมกับ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290