ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 14/2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 14/2561 

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-05-24  |   ข่าววันที่: 2018-05-09 |  อ่าน: 758 ครั้ง
 

      วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)
ต้อนรับ Dr. Alam Khan DVM, Senior Program Auditor เจ้าหน้าที่จาก Food Safety and Inspection
Service ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะเจ้าหน้าที่จากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด กรมประมง เพื่อเข้าเยี่ยมชมและตรวจ
ประเมินห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290