ชนิด ขนาด และราคาพันธุ์สัตว์น้ำ ศพจ.พระนครศรีอยุธยา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา


ชนิด ขนาด และราคาพันธุ์สัตว์น้ำ ศพจ.พระนครศรีอยุธยา 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชนิด ขนาด และราคาพันธุ์สัตว์น้ำ ศพจ.พระนครศรีอยุธยา

ชนิด ขนาด และราคาพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ศพจ.พระนครศรีอยุธยา ผลิตเเละจำหน่าย

ลำดั ชนิด ขนาด ราคา/ตัว
(บาท)
1 ปลาตะเพียนขาว 2-3 ซม. 0.20
2 ปลาตะเพียนขาว 3-5 ซม. 0.25
3 ปลาตะเพียนขาว 5-7 ซม. 0.35
4 ปลาตะเพียนทอง 2-3 ซม. 0.20
5 ปลานิลแปลงเพศ 2-3 ซม. 0.30
6 ปลานิลแปลงเพศ 3-5 ซม. 0.50
7 ปลานิล 2-3 ซม. 0.15
8 ปลานิล 3-5 ซม. 0.20
9 ปลานิล 5-7 ซม. 0.30
10 ปลาบึก 2-3 นิ้ว 40.00
11 ปลาบึก 3-5 นิ้ว 60.00
12 ปลาบึก 5-7 นิ้ว 80.00
13 ปลาบึก 7-10 นิ้ว 100.00
14 ปลายี่สกเทศ 2-3 ซม. 0.20
15 ปลายี่สกเทศ 3-5 ซม. 0.25
16 ปลายี่สกเทศ 5-7 ซม. 0.50
17 ปลายี่สกเทศ 7-10 ซม. 1.00
18 ปลาบ้า (โพง) 2-3 ซม. 0.25
19 ปลาบ้า (โพง) 3-5 ซม. 0.50
20 ปลาบ้า (โพง) 5-7 ซม. 1.00
21 ปลาหมอ สายพันธุ์ชุมพร 1 2-3 ซม. 0.40
22 ปลาหมอ สายพันธุ์ชุมพร 1 3-5 ซม. 0.55

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • รับสมัคร เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การเพาะเลี้ยงปลานิล ปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การเพาะเลี้ยงปลานิล ปีงบประมาณ 2566  จำนวนผู้อ่าน 582  รับสมัคร เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป ปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป ปีงบประมา... จำนวนผู้อ่าน 405 รับสมัคร เยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เยาวชนนักเพาะเลี้ยง ปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร เยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เยาวชนนักเพาะเลี้ยง ปีงบประมาณ 2566  จำนวนผู้อ่าน 351 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2566  จำนวนผู้อ่าน 214 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 08/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 08/2566  จำนวนผู้อ่าน 130 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 06/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 06/2566  จำนวนผู้อ่าน 99 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 07/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 07/2566  จำนวนผู้อ่าน 85 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 09/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 09/2566  จำนวนผู้อ่าน 77 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2566  จำนวนผู้อ่าน 72 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง... จำนวนผู้อ่าน 71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

    รายละเอียด 32 หมู่ 2 ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290  email  ifayutthaya@yahoo.com  โทรศัพท์ 035 704 171  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6