ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1.3/2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1.3/2561 

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-11-13  |   ข่าววันที่: 2017-10-14 |  อ่าน: 598 ครั้ง
 

วันที่ 2-12 ตุลาคม 2560 คณะวิทยากรจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้แก่ ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ศพจ.เขต.9 (ชัยนาท) ศพจ.สระบุรี ศพจ.เพชรบูรณ์ ได้ร่วมบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติการด้านการศึกษาชีววิทยาและการเพาะขยายพันธุ์กลุ่มปลา Catfish ได้แก่ ปลาเค้าขาว ปลาสังกะวาดท้องคม ปลาน้ำเงิน และการเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิต คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ร่วมทั้งหัวข้อด้านโรคสัตว์น้ำจากวิทยากรกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการอบรมหลักสูตร “Training Course on Technology Transfer for Giant Butter Catfish Culture” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภารกิจกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด .. (1,903)  Aqualib Apps.. (1,876) กำหนดการห้องปฏิบัติการ และเงื่อนไขการให้บริการตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) จะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน.. (1,081) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4/2561.. (850) แบนเนอร์ 4.. (769) โครงสร้าง ภารกิจ เเละอัตรากำลังข้าราชการ ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา).. (765) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 21/2560.. (709) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1.1/2561.. (695) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 19/2560.. (672) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 22/2560.. (671) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18/2560.. (652) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 20/2560.. (644) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 9/2561.. (633) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 19/2561.. (607) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1.3/2561.. (598) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 12/2561.. (597) ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ส่งมอบลูกพันธุ์ปลากินพืชโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ .. (582) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 7/2561.. (576) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1.2/2561.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 13/2561.. (547)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

     32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290