ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1.3/2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1.3/2561 

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-11-13  |   ข่าววันที่: 2017-10-14 |  อ่าน: 854 ครั้ง
 

วันที่ 2-12 ตุลาคม 2560 คณะวิทยากรจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้แก่ ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ศพจ.เขต.9 (ชัยนาท) ศพจ.สระบุรี ศพจ.เพชรบูรณ์ ได้ร่วมบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติการด้านการศึกษาชีววิทยาและการเพาะขยายพันธุ์กลุ่มปลา Catfish ได้แก่ ปลาเค้าขาว ปลาสังกะวาดท้องคม ปลาน้ำเงิน และการเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิต คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ร่วมทั้งหัวข้อด้านโรคสัตว์น้ำจากวิทยากรกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการอบรมหลักสูตร “Training Course on Technology Transfer for Giant Butter Catfish Culture” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290