ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1.1/2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1.1/2561 

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-11-13  |   ข่าววันที่: 2017-10-14 |  อ่าน: 999 ครั้ง
 

วันที่ 24 กันยายน ถึง 14 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Training Course on Technology Transfer for Giant Butter Catfish Culture” และหลักสูตร “Training Course on Technology Transfer for Marine Shrimp Culture Technology” ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยโครงการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา Giant Butter Catfish (Silonia silondia) ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือเกษตรกรที่เกี่ยวข้องภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290