ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2564 

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2021-07-15  |   ข่าววันที่: 2021-07-09 |  อ่าน: 123 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งหมด 15 ราย ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 โดยการจัดฝึกอบรมดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290