ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 28/2559

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 28/2559 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2016-12-23  |   ข่าววันที่: 2016-12-07 |  อ่าน: 494 ครั้ง
 

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นายวินัย จั่นทับทิม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมประมง นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการการประมงเขต 1 ได้แก่ ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมงจังหวัดสระบุรี ประมงจังหวัดนนทบุรี และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ส่วนราชการการประมงเขต 1 (นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี) เพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๘ (พระนครศรีอยุธยา)


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290