เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการแหล่งน้ำหลักสูตร การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการแหล่งน้ำหลักสูตร การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่)พร้อมคณะ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ที่เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการแหล่งน้ำหลักสูตร การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาไน จำนวน 30,000 ตัว และพันธุ์ปลานิล จำนวน 10,000 ตัว. ลงอ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ บ้านแม่ตะไคร้ หมู่ 1 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ