ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

บทความ

 เผยเเพร่: 2017-03-14  |   ข่าววันที่: 2017-03-14 |  อ่าน: 566 ครั้ง
 

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) ได้จัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ โดยมี ผอ.วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีข้าราชการและบุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูนและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

 90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290