ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

บทความ


วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) ได้จัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ โดยมี ผอ.วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีข้าราชการและบุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูนและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ