ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 106/2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 106/2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-06-12  |   ข่าววันที่: 2019-06-12 |  อ่าน: 416 ครั้ง
 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

 นางสุจนีย์  พรโสภิณ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ  พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก

นายประสาน พรโสภิณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่)

ได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลการประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กับเจ้าหน้าที่ประเมินโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

 90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290