ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 106/2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 106/2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

 นางสุจนีย์  พรโสภิณ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ  พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก

นายประสาน พรโสภิณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่)

ได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลการประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กับเจ้าหน้าที่ประเมินโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ