ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 105/2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 105/2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562

นายวีรศักดิ์  เป็งดี ตำแหน่ง นักวิชาการประมง พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก

นายประสาน พรโสภิณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่)

ได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์กบเปอะ จำนวน 10,000 ตัว ลงลำห้วยปิงน้อย ม.3 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน แจกพันธุ์ปลานิลดำธรรมดา ให้ราษฎรบ้านละอางใต้ ม.3 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย

 จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 6 ราย รายละ 200 ตัว ติดตามผล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา

ให้ราษฎรในโครงการ ฯ ตามแผนงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ,

อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ