โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer 2562  

เสริมสร้างความรู้ ลดต้นทุนการ ผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer 2562

 เผยเเพร่: 2018-12-26  |   ข่าววันที่: 2018-12-26 |  อ่าน: 340 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน 5 รุ่น ในไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีเป้าหมาย 100 ราย โดยกิจกรรมการฝึกอบรมได้ให้ความรู้เกษตรกรในการพึ่งพาตนเอง การประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่นที่สามารถทำมาทำอาหารปลาเพื่อลดต้นทุน พร้อมสาธิตการทำอาหารลดต้นทุน ส่วนประกอบ ได้แก่ กล้วยน้ำวาสุกหงอม รำ ปลาป่น ใบหม่อน วิจามิน เป็นต้น พร้อมทั้งเน้นยำให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวัตถุดิบให้เหมาะสมกับต้นทุน และการส่งเสริมการทำหญ้าหมักในบ่อปลา โดยเกษตรกรมีความสนใจในการทำอาหารปลาเป็นอย่างมาก ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมด้านการประมง 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลือกใช้ปูนขาวระหว่างการเลี้ยง บทความยาวสักนิดแต่เราอยากสร้างความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุปูนกับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ .. (4,176)  สัตว์น้ำประจำจังหวัดนราธิวาส.. (1,155) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส .. (871) การแปรรูปสัวต์น้ำ(สูตรกรมประมง) ปลาเส้นปรุงรส ปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว ปลาส้ม ไตปลาแห้ง คั่วกลิ้งปลานิล.. (835) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ โดยการสอบสัมภาษณ์.. (807) งาน Field Day.. (780) ประกาศจังหวัดนราธิวาส.. (646) กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง.. (598) รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (596) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (577) ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนร.. (574) แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง.. (565) ประชาสัมพันธ์ 240761.. (561) ประกาศจังหวัดนราธิวาส.. (539) ประกาศจังหวัดนราธิวาส.. (520) ประกาศจังหวัดนราธิวาส.. (503) เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน!!!! ประมงหวั่นสภาพอากาศแปรปรวน เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ.. (499) รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง) .. (499) แปลงใหญ่ปลานิล ภูเขาทอง ผ่านการรับรอง GAP กรมประมง .. (481) บูรณาการร่วมฯ.. (463)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000