โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer 2562 

เสริมสร้างความรู้ ลดต้นทุนการ ผลิต โครงการพัฒนาเกษ...


สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน 5 รุ่น ในไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีเป้าหมาย 100 ราย โดยกิจกรรมการฝึกอบรมได้ให้ความรู้เกษตรกรในการพึ่งพาตนเอง การประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่นที่สามารถทำมาทำอาหารปลาเพื่อลดต้นทุน พร้อมสาธิตการทำอาหารลดต้นทุน ส่วนประกอบ ได้แก่ กล้วยน้ำวาสุกหงอม รำ ปลาป่น ใบหม่อน วิจามิน เป็นต้น พร้อมทั้งเน้นยำให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวัตถุดิบให้เหมาะสมกับต้นทุน และการส่งเสริมการทำหญ้าหมักในบ่อปลา โดยเกษตรกรมีความสนใจในการทำอาหารปลาเป็นอย่างมาก ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมด้านการประมง 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟังความคิดเห็นประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพ...  195   นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ประมงอำเภอเจาะไอร้องลงพื้นที...  191  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการประมงจ...  188  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านประม...  164  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ประกาศเจตนารมณ์   161  โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด   155  วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ...  152  วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นายสำรอง อินเอก เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนป...  144  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประม...  142  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ติด...  138


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ