จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 

โครงการแปลงใหญ่ปลานิล


วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2561 นายยงยุทธ เล็บกะเต็บ นักวิชากาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และประมงอำเภอแว้ง นายรุจิระ เมตตาสุต   ได้รับมอบหมายจากนายนิพนธ์ เสนอินทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาการประมงจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ปลานิล ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านโต๊ะโม๊ะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยได้ติดตามความก้าวหน้า ผลผลิต และแนวทางในการยกระดับมาตารฐานฟาร์มเพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินมาตรฐาน GAP ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ