เสริมสร้างความรู้ ลดต้นทุนการ ผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer 2562 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ