วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ


วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมง บริเวณคลองตากใบ อย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชน และติดตามการดำเนินงานการขอรับรองมาตรฐานการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้านของสมาชิกองค์กรกลุ่มเฝ้าระวังการทำประมง ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้สมาชิกของกลุ่มฯ ได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย เพื่อกำหนดกติกาของชุมชนไว้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ