นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ติดตามการจับผลผลิตสัตว์น้ำปลาหมอและปลาดุก ของเกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ติดตามการจับผลผลิตสัตว์น้ำปลาหมอและปลาดุก ของเกษตรกร 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ


วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ติดตามการจับผลผลิตสัตว์น้ำปลาหมอและปลาดุก ของเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมงและโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ นายยาฮยา ปะดอ เลขที่ 36 ม.1 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ ทะเบียนฟาร์ม 9601014035 โดยเกษตรกรใช้วิธีทยอยจับ จำหน่าย,บริโภคและแจกจ่าย คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้น 2,500 บาท

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ประกาศเจตนารมณ์   205   วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นายสำรอง อินเอก เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนป...  186  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประม...  179  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ติด...  178  วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กล...  164  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565   154  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เมษายน 2565   154  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ...  147  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 25 เมษายน 2565   142  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565   137


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ