นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการออกหนังสือคนประจำเรือที่ออกโดยสำนักงานฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการออกหนังสือคนประจำเรือที่ออกโดยสำนักงานฯ 

รับสมัครงาน


วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการออกหนังสือคนประจำเรือที่ออกโดยสำนักงานฯ พร้อมกันนี้ได้ร่วมตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ตามหนังสือการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมงชื่อ ชลสมบัติ 04 เลขทะเบียนเรือ 228408567 ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส โดยมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 11 ราย มีเอกสารหลักฐานหนังสือคนประจำเรือถูกต้องครบถ้วน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ประกาศเจตนารมณ์   200   โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด   197  วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นายสำรอง อินเอก เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนป...  179  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ติด...  175  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประม...  174  วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กล...  157  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565   150  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เมษายน 2565   148  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ...  143  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 25 เมษายน 2565   138


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ