สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ประกาศเจตนารมณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ประกาศเจตนารมณ์ 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ


สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ประกาศเจตนารมณ์

"'งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)

เพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

จึงมีนโยบายและเจตนารมณ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน

"งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)

เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อประชาชนอย่างแท้จริง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดน...  254   นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมง...  243  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม Fisherman Market   234  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสุชาติ ไกรสุรสีห์ ผอ.ศูนย์...  216  ข้อปฏิบัติในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้   187  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสมอบเช็คเงินสด สนันสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น    172  ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟังความคิดเห็นประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพ...  163  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการประมงจ...  155  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ประมงอำเภอเจาะไอร้องลงพื้นที...  146  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านประม...  126


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ