วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นายสำรอง อินเอก เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นายสำรอง อินเอก เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ


วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นายสำรอง อินเอก เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดจำนวน 100,029 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียน/ปลาสุลต่าน 100,000 ตัว และปลาบึก 29 ตัว ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ประกาศเจตนารมณ์   206   วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นายสำรอง อินเอก เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนป...  187  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประม...  179  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ติด...  178  วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กล...  164  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565   154  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เมษายน 2565   154  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ...  148  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 25 เมษายน 2565   142  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565   137


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ