นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ เข้าร่วมการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขตภาคใต้ สาขาไร่นาสวนผสม

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ เข้าร่วมการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขตภาคใต้ สาขาไร่นาสวนผสม 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ


วันที่ 11 เมษายน 2565

เวลา 09.00 น.

นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ เข้าร่วมการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขตภาคใต้ สาขาไร่นาสวนผสม เกษตรกรนายอับดุลเราะห์มัน มาฮามะ เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมงประจำตำบลบาเระเหนือ อ.บาเจาะ โดยประมงอำเภอบาเจาะ กล่าวสนับสนุนที่มาของการดำเนินกิจกรรม,การใช้ทรัพยากรภายในศูนย์ฯให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงรางวัลและมาตรฐานด้านประมงที่ได้รับ ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมงประจำตำบลบาเราะเหนือ อ.บาเจาะ

เวลา 10.00 น.

ร่วมกิจกรรมปล่อยแถวเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยมอบเครื่องดื่มและน้ำดื่มแก่ผู้เดินทาง ณ ด่านบาตู ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ