นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ประมงอำเภอเจาะไอร้องลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจปริมาณและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และปุ๋ย

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ประมงอำเภอเจาะไอร้องลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจปริมาณและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และปุ๋ย 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ


วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ประมงอำเภอเจาะไอร้องลงพื้นที่ร่วมกับ นายอำเภอเจาะไอร้อง พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ปลัดอำเภอเจาะไอร้อง เกษตรอำเภอเจาะไอร้อง ปศุสัตว์อำเภอเจาะไอร้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจปริมาณ และราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และปุ๋ย ของผู้ประกอบการรับซื้อ-ขายวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการของจังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 แห่ง เพื่อควบคุมมิให้ผู้ประกอบการกักตุน และฉวยโอกาสขึ้นราคา ทั้งนี้หากพบการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดโดยเคร่งครัด ผลการดำเนินการตรวจปรากฎว่า ไม่พบการกักตุนแต่อย่างใด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดน...  254   นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมง...  243  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม Fisherman Market   232  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสุชาติ ไกรสุรสีห์ ผอ.ศูนย์...  215  ข้อปฏิบัติในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้   182  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสมอบเช็คเงินสด สนันสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น    171  ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟังความคิดเห็นประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพ...  163  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการประมงจ...  155  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ประมงอำเภอเจาะไอร้องลงพื้นที...  146  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านประม...  124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ