วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบเรือประมงและแรงงานในภาคประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบเรือประมงและแรงงานในภาคประมง 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ


วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมบูรณาการกับหน่วยป้องกันและปราบปรามทะเลนราธิวาส ด่านตรวจประมงนราธิวาส สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 4 สาขานราธิวาส สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตรวจสอบเรือประมงและแรงงานในภาคประมง เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการประมงปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ท้องที่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดนราธิวาส ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดน...  253   นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมง...  240  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม Fisherman Market   230  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสุชาติ ไกรสุรสีห์ ผอ.ศูนย์...  215  ข้อปฏิบัติในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้   182  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสมอบเช็คเงินสด สนันสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น    171  ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟังความคิดเห็นประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพ...  161  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการประมงจ...  153  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ประมงอำเภอเจาะไอร้องลงพื้นที...  142  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านประม...  124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ