นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางสุรี บินสาและ ตามนโยบายของ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางสุรี บินสาและ ตามนโยบายของ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ


วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางสุรี บินสาและ บ้านเลขที่ 219 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ตามนโยบายของ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังแนวคิด “คนนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” Narathiwat Happiness Model โดยได้มอบเครื่องมือทำการประมง ประเภทอวนจมกุ้งและเชือก เพื่อให้นายซูฮัยมี สาและ(บุตรชาย) ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวได้ใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้แก่ครอบครัว โดยมี นายไพซอล สาอะ เลขานุการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มมูกะดารัด บ้านทอนฮีเล และคณะกรรมการฯ ร่วมพบปะพูดคุยให้กำลังใจ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาให้นางสุรี บินสาและ เข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพทางเลือก การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก เพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือนในลำดับต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดน...  253   นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมง...  240  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม Fisherman Market   230  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสุชาติ ไกรสุรสีห์ ผอ.ศูนย์...  215  ข้อปฏิบัติในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้   182  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสมอบเช็คเงินสด สนันสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น    171  ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟังความคิดเห็นประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพ...  161  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการประมงจ...  153  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ประมงอำเภอเจาะไอร้องลงพื้นที...  142  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านประม...  124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ