กรมประมงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในสังกัด

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


กรมประมงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในสังกัด 

กรมประมง


?? กรมประมงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในสังกัด จำนวน 55 อัตรา ดังนี้

1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน บรรจุทันที 30 อัตรา วุฒิ

- ปวท. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีประมง หรือสาขาวิชาประมง หรือ

- อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ

- ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรือ

- อนุปริญญา 3 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รับทั้งผู้ที่ผ่านภาค ก ของ ก.พ. และผู้ที่ยังไม่ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. รายละเอียด

https://file.job.thai.com/.../fisherie.../fisheries2022023_1

2. ตำแหน่งเจ้าพนักธุรการปฏิบัติงาน บรรจุ ทันที 22 อัตรา วุฒิปวส. ทุกสาขา และผ่านภาค ก ของ ก.พ. รายละเอียด

https://file.job.thai.com/.../fisherie.../fisheries2022022_1

3. นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ บรรจุทันที 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์และได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา

- ไม่ต้องผ่านภาค ก

รายละเอียด https://file.job.thai.com/.../fisherie.../fisheries2022021_1

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่

https://fisheries.thaijobjob.com

ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น

#รับสมัครงาน

#กองบริหารทรัพยากรบุคคล

#กรมประมง

#บริการด้วยใจโปร่งใสเป็นธรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 3 มกราคม 2566   85   Fisherman Shop @Narathiwat ขอส่งความสุขให้ทุกท่าน ต้อนรับปีใหม่ 2566   83  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 ธันวาคม 2565   83  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565   74  รับสมัครผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปลากุเลาเค็มตากใบ...  73  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565   59  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 22 ธันวาคม 2565   57  Fisherman Shop @Narathiwat ส่งเสริมการจำหน่ายพันธุ์ปลาสลิดบางนราคุณภาพดี   55  รายงานการถอดบทเรียน "ธนาวิทย์ฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม พื้นที่จั...  54  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 1 ธันวาคม 2565   53


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fpo_naratiwas@fisheries.go.th   073-532052   073-532053   แฟนเพจ