วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปี 2565 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร (ระยะที่ 2)

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปี 2565 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร (ระยะที่ 2) 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ


วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปี 2565 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร (ระยะที่ 2) กิจกรรมซั้งเชือก กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปูทะเล(ปูดำ) กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อกฎหมาย หลักการและเหตุผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของประมงพื้นบ้านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการใช้เครื่องมือออวนลากคานถ่างทำประมงในเขตทะเลชายฝั่งช่วงฤดูมรสุม โดยมีนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส และหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส เข้าร่วมประชุมชี้แจง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดน...  254   นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมง...  243  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม Fisherman Market   232  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสุชาติ ไกรสุรสีห์ ผอ.ศูนย์...  215  ข้อปฏิบัติในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้   182  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสมอบเช็คเงินสด สนันสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น    171  ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟังความคิดเห็นประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพ...  163  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการประมงจ...  155  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ประมงอำเภอเจาะไอร้องลงพื้นที...  145  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านประม...  124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ