สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำในอ่าวปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำในอ่าวปัตตานี วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี,สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาปัตตานี, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี), ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ และชาวประมง ร่วมสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำในอ่าวปัตตานี จำนวน 3 แหล่ง คือ บริเวณทะเลชายฝั่งตำบลบาราโหม,ตำบลตันหยงลุโละ และตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ