ร่วมกิจกรรม “โครงการสร้างบ้านปลา อนุรักษ์ทะเล ปัตตานี”

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


ร่วมกิจกรรม “โครงการสร้างบ้านปลา อนุรักษ์ทะเล ปัตตานี” วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี พร้อม ด้วยนายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสมชาย ชุณหภากร ประมงอำเภอเมืองปัตตานี ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างบ้านปลา อนุรักษ์ทะเล ปัตตานี จัดโดยสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ประประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำวัยอ่อน และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวปัตตานี ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในงานมีการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวลงสู่ทะเล ณ บริเวณริมหาดรูสะมิแล ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อเรือประมงที่ประสงค์นำเรือออ...  319   กรมประมง...เตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs ห่วง ! ถูกกีดกันท...  227  แผนการจัดจุดแสดงและจำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ภายใต้โครงการการกระจายสินค้าประมงพ...  155  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภาย...  111  ราคากุ้งขาวแวนาไม   92  ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   29  ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   4  ราคากุ้งขาวแวนาไม   1  ถอดบทเรียนผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี   1


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo_pattani@fisheries.go.th   073349591   073349591   แฟนเพจ