ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,400,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตในธรรมชาติ บริเวณทะเลอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,400,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตในธรรมชาติ บริเวณทะเลอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายณรงค์เดช เขียวสะ ประมงอำเภอยะหริ่ง ร่วมกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จำนวน 3 องค์กรชุมชนฯ ได้แก่ ชมรมประมงพื้นบ้านบ้านดาโต๊ะ ชมรมประมงพื้นบ้านบ้านปาตาบูดี และชมรมประมงพื้นบ้านบ้านตะโละกาโปร์ ดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย เพื่อเพิ่มผลผลิตในธรรมชาติ โดยดำเนินการปล่อย ณ บริเวณริมชายหาด หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลแหลมโพธ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีจำนวน 900,000 ตัว และบริเวณริมชายหาด หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 500,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ