การประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จังหวัดปัตตานี)

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


การประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จังหวัดปัตตานี) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี (ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงจังหวัดปัตตานี : FC) พร้อมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 องค์กร ได้แก่ กลุ่มประมงพื้นบ้านรูสะมิแล และกลุ่มอนุรักษ์บ้านปาเระ อำเภอเมืองปัตตานี, กลุ่มชมรมประมงพื้นบ้าน ม.2 บางตาวา อำเภอหนองจิก และสมาคมชาวประมงพื้นบ้านอำเภอปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และประมงอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี โดยมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโครงการฯตามที่ชุมชนประมงเสนอ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ