เปิดบริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต่อทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) และขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ในช่วงวันหยุดราชการ

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


เปิดบริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต่อทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) และขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ในช่วงวันหยุดราชการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


  วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี และสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี ได้เปิดบริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต่อทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) และขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ในช่วงวันหยุดราชการ (3 วัน) อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงปัตตานี และสำนักงานประมงอำเภอ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ