ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสินค้าประมงโดยผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop”

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสินค้าประมงโดยผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop” วันที่ 27 เมษายน 2563 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสินค้าประมงโดยผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop” และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการซื้อขายอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายและสามารถกระจายสินค้าสู่ช่องทางออนไลน์ ณ วิสาหกิจชุมชน โอรังปันตัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ