สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการการประกวดปลากัด

โครงการส่งเสริมการขายกระตุ้นเศรษฐกิจตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 18 กันยายน 2562

ณ ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี โทร 073-349591, 073-349892

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             เริ่มรับสมัคร             09.00 – 12.00 น.

                             กรรมการตัดสิน         13.00 – 14.00 น.

                             มอบรางวัล              15.00 น.

ประเภทการประกวด

          A ปลากัดครีบยาว รวมทุกประเภทหางและสี HM DTHM CT VT ขนาด 1.3 นิ้วขึ้นไป

          B ปลากัดครีบสั้น รวมทุกประเภทหางและสี HMPR DTPK CTPK ขนาด 1.4 นิ้วขึ้นไป

          C ปลากัด Junior รวมทุกประเภทหางและสี ขนาดไม่เกิน 1.2 นิ้ว (ปากถึงโคนหาง) 

เงินรางวัล

          รางวัลที่  1  มูลค่า  800  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

          รางวัลที่  2  มูลค่า  500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

          รางวัลที่  3  มูลค่า  200  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ      สามารถรับปลาคืนได้เวลา 15.30 น.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ