สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางวลัยลักษณ์ สัญญา ประมงอำเภอกะพ้อ พร้อมด้วยนางสาวอุไรวรรณ์ ยันพะโยม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายแวฮาซัน หะยีสอเฮาะ เจ้าพนักงานประมง นางสาวฉวีวรรณ ทวีรัตน์ นักวิชาการประมง จัดเวทีประชาคมเพื่อกำหนดเขตพื้นที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละดือรามัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปล่องหอย ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ รวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชาคม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ