สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายไตรรัตน์ อังคสุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดปัตตานี มอบให้ประมงอำเภอไม้แก่น นางสาววรนุช ยามารี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ ร่วมกับคณะกรรมหมู่บ้านสารวัน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้แก่น เป็นประธานร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณศาลาประชาร่วมใจ บ้านสารวัน หมู่ 2 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ