สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์


  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายไตรรัตน์ อังคสุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทนประมงจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายจิตต์กร เรืองกูล ประมงอำเภอสายบุรี พร้อมด้วยนางซาปูร๊ะ ดอเลาะ เจ้าพนักงานประมง , นางกรกช สรรเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายอับดุลรอศักดิ์ อีแต เจ้าพนักงานประมง สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ติดตามผลงาน โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง เครือข่ายใหม่ 1 ราย ณ. ม.4 ต.ปะเสยะวอ ,เครือข่ายย่อย 2 ราย คือต.ตะลุบัน 1 รายและ ต.ละหาร 1 ราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ