จังหวัดระนอง ออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการทำประมงที่ถูกกฎหมาย

 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง ออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการทำประมงที่ถูกกฎหมาย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-23  |   ข่าววันที่: 2017-02-27 |  อ่าน: 1,144 ครั้ง
 

 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2560  จังหวัดระนอง  ได้ออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการทำประมงที่ถูกกฎหมาย  โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง   สำนักงานประมงจังหวัดระนอง   ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง  หน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เกาะสุรินทร์ – พังงา  เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำจังหวัดระนอง    เจ้าท่าภูมิภาคระนอง  กอ.รมน.จังหวัดระนอง  NGO องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน IOM และ  ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-เมียนมา ได้ร่วมกันตรวจเรือประมงทะเลบริเวณเขต
น่านน้ำจังหวัดระนอง  หน้าบริเวณเกาะหม้อ   โดยรับการสนับสนุนจากทัพเรือภาคที่ 3  (เรือ ต.992)
ผลการตรวจสอบ พบเรือประมง จำนวน 5 ลำ  ลูกจ้างรวมทั้งสิ้น 40 คน (คนไทย จำนวน 9 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 31 คน ) และมอบยาสามัญประจำเรือ ให้กับเรือทั้ง 5 ลำ
1.เรือทรัพย์สองกัลยา  พบแรงงานจำนวน 8 คน แยกเป็น (ไทย 1 คน เมียนมา จำนวน 7 คน)
2. เรือ ป.ทรายสุวรรณนาวี 7  พบแรงงานจำนวน 12 คน (ไทย 2  เมียนมา 10 คน)
3.เรือ ป.ทรายสุวรรณนาวี 5  พบแรงงานจำนวน 4 คน (ไทย 2 เมียนมา 2 คน)
4.เรือรุ่งศิริพร 8  พบแรงงานจำนวน 8 คน (ไทย 2 เมียนมา 6)
5.เรือศรีวิชัยนาวี  พบแรงงานจำนวน 8 คน (ไทย 2 เมียนมา 6)

จากการตรวจสอบไม่พบผู้กระทำความผิดตาม (และได้แนะนำแรงงานต่างด้าวให้ทราบสิทธิและหน้าที่ภายใต้กฎระเบียบของไทย
1. พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 แรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องทุกคน
2. พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  เอกสารสัญญาจ้าง ทะเบียนลูกจ้าง ทะเบียนการจ่ายค่าจ้าง แบบแสดงเวลาพัก ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเดือนละ 9000-18000 บาท ลูกจ้างเต็มใจมาทำงาน
3. พ.ร.ก.ประมง 2558  เครื่องมือทำการประมงถูกต้องตรงกับใบอนุญาต ขนาดอวนถูกต้อง มีการลงบันทึกทำการประมงLogbook มีการลงข้อมูลถูกต้องสมบรูณ์
4. พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ขนาดเรือประมง จำนวนคนประจำเรือ ตรงตามใบตรวจเรือ

 

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติ/สำนักงานประมงจังหวัดระนอง.. (2,470)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองระนอง.. (1,833) ประกาศ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการประมง .. (1,580) สำนักงานประมงอำเภอสุขสำราญ.. (1,513) สำนักงานประมงอำเภอกะเปอร์.. (1,488) สำนักงานประมงอำเภอละอุ่น.. (1,329) ทำเนียบประมงจังหวัดระนอง.. (1,314) สำนักงานประมงอำเภอกระบุรี.. (1,285) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (1,159) จังหวัดระนอง ออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการทำประมงที่ถูกกฎหมาย.. (1,144)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

      ที่ตั้งสำนักงาน                     สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  ริมถนนเพชรเกษม  หลักกิโลเมตรที่ 620  หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ  8  กิโลเมตร