การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง


การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง..คลิก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565? สำนักงานประมงจังหวัดระนอง โดยนางจริยา ฤทธิสมาน ประมงอำเภอสุขสำราญ ร่วมกับรักษาการเกษตรอำเภอสุขสำราญและเกษตรตำบลกำพวน เข้าเยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำอำเภอสุขสำราญ(นายวินัย ทองพร้อม)?เจ้าของแปลง ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านประมงมีการเลี้ยงปลาดุก หอยขม ปลาหมอและกบ โดยมีความประสงค์จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านประมงเพิ่ม กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสุขสำราญ เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย บริโภคอาหารปลอดภัยอีกทั้งมีการปลูกผัก เลี้ยงเป็ดไก่และเพาะเลี้ยงไส้เดือน

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนผู้อ่าน 107  เชิญชวน พี่น้องเกษตรกร ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตกรจังหวัดระนอง ประเภทผู้แทนเกษตกร เชิญชวน พี่น้องเกษตรกร ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตกรจังหวัดระนอง ประเภท... จำนวนผู้อ่าน 102 ถอดองค์ความรู้ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่เป็นต้นแบบมาตรฐาน GAP กรมประมง ถอดองค์ความรู้ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่เป็นต้นแบบมาตรฐาน GAP กรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 89 ประชุมชี้แจงโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประชุมชี้แจงโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 80 กิจกรรมเสวนา KM Online ผนึกกำลัง หยุดยั้ง PM 2.5 กิจกรรมเสวนา KM Online ผนึกกำลัง หยุดยั้ง PM 2.5  จำนวนผู้อ่าน 71 ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำนวนผู้อ่าน 65 ผู้บริหารกรมประมง ผู้บริหารกรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 64 ประชุมติดตามงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประชุมติดตามงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 60 ประชุมชี้แจงโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประชุมชี้แจงโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 59 ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ  จำนวนผู้อ่าน 59


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

  รายละเอียด  ที่ตั้งสำนักงาน                     สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  ริมถนนเพชรเกษม  หลักกิโลเมตรที่ 620  หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ  8  กิโลเมตร    email  fporanong@gmail.com  โทรศัพท์ 077 800134  FAX 077 800135  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6