กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 27 กรกฎาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ร่วมกับ ศพช.ระนอง เทศบาลตำบลกำพวน และอำเภอสุขสำราญ ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา?พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ณ ท่าเทียบเรือประมงท่ากลาง บ้านภูเขาทอง ม.4 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว โดยท่านสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิน พ่อค้าและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานกว่า 200 คน โดยเป็นพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 300,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

      ที่ตั้งสำนักงาน                     สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  ริมถนนเพชรเกษม  หลักกิโลเมตรที่ 620  หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ  8  กิโลเมตร      fporanong@gmail.com   077  800134   077  800135   แฟนเพจ