โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง


โครงการธนาคารสินค้าเกษตร การดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ของสำนักงานประมงจังหวัดระนอง โดยนางสาวสารินี  ปฏิแพทย์  ประมงอำเภอกระบุรีร่วมปล่อยพันธุ์ปลาสวาย จำนวน 2,000 ตัว และขยายเชื้อจุลินทรีย์(ปม.1) เพื่อใช้กับแหล่งน้ำหนองใหญ่ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มฯ  กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม แหล่งน้ำหนองใหญ่  ซึ่งโครงการดังกล่าว จะทำให้ชาวบ้านมีสัตว์น้ำไว้บริโภคและเป็นแหล่งรายได้ของชุมชน และชุมชนมีความรู้ด้านการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชนในการเพิ่ม ผลผลิตสัตว์น้ำจืด และเป็นธนาคาร    ผลผลิตสัตว์น้ำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากุงขาวแวนาไม ประจำวัน   141   การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง   136  ตรวจพื้นที่และประชุมคณะกรรมการสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดระนอง   108  การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง   101  ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ   95  ปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม   94  การออกตรวจเยี่ยมเกษตกรผู้เลี้ยงกุ้งระนอง   88  การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง   87  การประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาการทำประมงในพื้นที่จังหวัดระนอง   84  การดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร   83


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

      ที่ตั้งสำนักงาน                     สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  ริมถนนเพชรเกษม  หลักกิโลเมตรที่ 620  หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ  8  กิโลเมตร      fporanong@gmail.com   077  800134   077  800135   แฟนเพจ