ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำ  

บทความ

 เผยเเพร่: 2020-08-03  |   ข่าววันที่: 2020-08-03 |  อ่าน: 107 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสมบุญ  ธัญญาผล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวฏฏิภัทร์ใจเย็น นักวิชาการประมงปฏิบัติการและ นายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ลงพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ร่วมกับนางสาวบุศรา ชุมเชื้อ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ลงติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเลี้ยงปลาให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,682)  สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,577) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,521) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,281) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (1,029) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (953) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (785) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (772) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (756) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (734) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (711) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (708) โครงการประมงอาสา.. (704) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (693) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (651) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (649) อบรมยุวประมง.. (648) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (635) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (624) โครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่.. (623)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000