กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่่อนที่

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่่อนที่ 

บทความ

 เผยเเพร่: 2020-08-03  |   ข่าววันที่: 2020-08-03 |  อ่าน: 83 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสมบุญ  ธัญญาผล ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายวันชัย  สมรูป เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายบรรลือศักดิ์  ภักดีนาค ประมงอำเภออ่าวลึก นางจิราภรณ์  คงมีสุข เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นางสาวสุภาวดี  ด้นหวัง นักวิชาการประมง และนายธนกิจ  สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2563 และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปี 2563 นัองการบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีท่านพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี  ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การรับบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การป้องกันโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน รายการผลิตอาหารแบบลดต้นทุน แก่ผู้เข้ารับบริการคลินิกประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,687)  สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,591) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,533) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,288) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (1,045) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (954) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (788) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (777) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (767) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (742) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (713) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (710) โครงการประมงอาสา.. (707) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (701) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (653) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (653) อบรมยุวประมง.. (651) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (636) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (627) โครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่.. (627)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000