โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-19  |   ข่าววันที่: 2020-03-19 |  อ่าน: 11 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 17มีนาคม 2563 นายศักดา สุขเกษม รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวฏฏิภัทร์ ใจเย็น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยน.ส อรทิพา ผ่อนผาสุข ประมงอำเภอเขาพนม และ น.ส สุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง และนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรอำเภอเขาพนม ตำบลเขาดิน และตำบลเขาพนม จำนวน 7 ราย ดำเนินงานดังนี้
       1.ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ (รายเก่า ปี 2562)
       2.ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,559)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,324) สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,264) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,144) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (904) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (731) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (653) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (640) โครงการประมงอาสา.. (592) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (591) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (591) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (583) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (579) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (538) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (537) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (533) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (505) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (504) อบรมยุวประมง.. (468) กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ในปีงบประมาณ 2561.. (462)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000