ข่าวกิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-11  |   ข่าววันที่: 2020-06-11  |  654 ครั้ง


มอบพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2563 ...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-11  |   ข่าววันที่: 2020-06-11  |  498 ครั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |   ข่าววันที่: 2020-04-21  |  451 ครั้ง


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |   ข่าววันที่: 2020-04-21  |  405 ครั้ง


 • 1
 • 2
 • 3
 • »
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ประชาสัมพันธ์กรมประมง “อาหารสัตว์น้ำ ที่ไม่จัดป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ไม่ต้องข... (251)   การขอหนังสือรับรองสถานท่ี่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาต... (216)  ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม  (153)  ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   (151)  ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  (143)  ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด  (จุดหลัก)   (142)  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564  (136)  ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   (131)  ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและค... (129)  ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด (จุดหลัก)  (127)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

   9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000