ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-21  |   ข่าววันที่: 2020-01-21 |  อ่าน: 14 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 16 มกราคม 2563 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวฏฏิภัทร์ ใจเย็น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางบุศรา ชุมเชื้อ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ลงพื้นที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การผลิตสินค้าแบรนด์เนม "ปลาสลิดดอนนา" จังหวัดปัตตานี ณ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณท์บ้านไหนหนัง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย รับฟังการบรรยายและสาธิตเรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,566)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,331) สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,271) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,148) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (906) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (737) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (657) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (642) โครงการประมงอาสา.. (595) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (594) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (594) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (586) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (582) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (542) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (540) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (538) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (508) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (506) อบรมยุวประมง.. (471) กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ในปีงบประมาณ 2561.. (466)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000