ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านกาประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านกาประมง 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-12-20  |   ข่าววันที่: 2018-12-20 |  อ่าน: 114 ครั้ง
 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายนรินทร์  มีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง  นายสราวุฒิ  เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  โดยการประสานงานกับประมงอำเภอเกาะลันตา  และเจ้าของศูนย์เครือข่าย
ศพก.ด้านการประมงอ.เกาะลันตา ดำเนินการดังนี้
1. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ จากสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกระบี่ จำนวน 55 นาย ในการส่งเสริมอาชีพทางเลือกด้านการเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ณ.ศาลาเอนกประสงค์โครงการป่าชุมชนบ้านคลองยาง.ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
2 .ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งทะเล ) ให้เป็นไปตามกฏหมายที่กำหนด ในเขตท้องที่ ต.เกาะกลาง อ.เกาะเกาะลันตา จ.กระบี่  จำนวน 2 ราย 
3.ประสานงานกับประมงอำเภอเกาะลันตาตรวจติดตามเกษตรกรกรตามโครงการทฤษฏีใหม่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
รายเก่าปี 2560  จำนวน 8 ราย  คัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2562  จำนวน 6 ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,427)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,199) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,058) สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,053) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (843) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (598) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (568) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (544) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (532) โครงการประมงอาสา.. (511) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (492) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (482) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (470) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (468) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (457) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (452) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (424) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (420) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (397) กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ในปีงบประมาณ 2561.. (389)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000