โครงการวิจัยการจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนของจังหวัดตรังและกระบี่

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

โครงการวิจัยการจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนของจังหวัดตรังและกระบี่ 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-12-12  |   ข่าววันที่: 2018-12-12 |  อ่าน: 149 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายศักดิ์ดา ทวีเมือง ประมงอำเภอเกาะลันตา ร่วมกับชุมชนประมงท้องถิ่นอำเภอเกาะลันตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ดร.วิกิจ ผินรับ หัวหน้าโครงการวิจัยการจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนของจังหวัดตรังและกระบี่ พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านท่าคลอง และชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านนาทุ่งกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ธนาคารปูม้า เพื่อขยายผลธนาคารปูม้า คืนปูม้าสู่ทะเลไทยตามมติคณะรัฐมนตรี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,481)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,275) สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,172) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,106) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (883) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (670) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (617) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (592) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (569) โครงการประมงอาสา.. (556) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (541) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (538) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (519) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (511) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (498) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (491) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (464) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (462) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (429) กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ในปีงบประมาณ 2561.. (423)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000