งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566..คลิก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้  ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้   จำนวนผู้อ่าน 182  ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566 ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 152 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตด้านประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ... จำนวนผู้อ่าน 147 ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่ ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่  จำนวนผู้อ่าน 144 เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง  จำนวนผู้อ่าน 124 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 6 ประจำปี... จำนวนผู้อ่าน 123 ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 11 มกราคม 2566 ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 11 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 122 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด  จำนวนผู้อ่าน 114 Field Day Field Day  จำนวนผู้อ่าน 100 ประชุมโครงการฟื้นฟูกุ้งทะเล ประชุมโครงการฟื้นฟูกุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 97


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

    รายละเอียด 9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000  email  sans@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 075-611799  FAX 075-623951  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6