ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้ 

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้  สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 26 มกราคม 2566 นายเจริญไชย  ศรีสุวรรณ์  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางฏฏิภัทร์ ประเสริฐกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วย น.ส.สุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง ลงพื้นที่อำเภออ่าวลึก เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
1.ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้ 
ศพก เครือข่ายด้านการประมง จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศพก.เครือข่าย นายประเสริฐ ชาติวิทยบุตร การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน แนะนำการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ 2 )ในพื้นที่ ม.3 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ,ศพก.นายนิพนธ์ หินรัตน์ การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน ม.1 ต.แหลมสัก ,ศพก นายชนาธิป บุตรน้อย การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในบ่อดิน ม 1 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 
2.ติดตามพร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 
3.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยได้ให้คำแนะนำประธานศูนย์ ศพก.ให้ทยอยจับปลาในบ่อเพื่อลดความหนาแน่น การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ และช่วยประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งกรณี ข้อมูลสถานประกอบกิจการเกษตรกรฯ ที่ล...  167   ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้    142  ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566   134  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ...  121  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ...  116  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ...  116  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่   111  ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดกระบี...  108  เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง   99  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 6 ประจำปี...  95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ