โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตด้านประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตด้านประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตด้านประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566..คลิก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้  ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้   จำนวนผู้อ่าน 183  ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566 ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 152 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตด้านประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ... จำนวนผู้อ่าน 151 ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่ ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่  จำนวนผู้อ่าน 148 ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 11 มกราคม 2566 ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 11 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 125 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 6 ประจำปี... จำนวนผู้อ่าน 124 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด  จำนวนผู้อ่าน 115 Field Day Field Day  จำนวนผู้อ่าน 103 ประชุมโครงการฟื้นฟูกุ้งทะเล ประชุมโครงการฟื้นฟูกุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 100 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ระบบ APD ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ระ... จำนวนผู้อ่าน 100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

    รายละเอียด 9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000  email  sans@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 075-611799  FAX 075-623951  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6