วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 18  สิงหาคม 2565  นายเจริญไชย  ศรีสุวรรณ์  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางกาญจนา จ้ายเกิดหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางฏฏิฎัทธ์ ประเสริฐกุล เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น ตามโครงการสานเสวนาแบบมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มอาชีพเกษตรกร (สาหร่ายพวงองุ่น) จัดโดยกองอำนวยความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ ณ.ม.3 บ้านแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมี พ.อ.สนอง คันยานุสิทธิ์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กอ.รมน.จังหวัด ก.บ. เป็นประธานในการเสวนาฯ และการจัดเสวนาฯในครั้งมีวัตถุประสงค์ ทราบประเด็นปัญหา ในการเลี้ยงสาหร่าย ปลาทะเลในกระชัง เกี่ยวกับข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ในการขึ้นทะเบียน ขอใบอนุญาต และการขอรับการช่วยเหลือภัยพิบัติ ข้อเสนอจากกลุ่มฯ อยากมีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงมาเป็นโรงเรือน สามารถเลี้ยงได้ตลอด แก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ในการเลี้ยง และทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงฯ ได้ส่งมอบสนับสนุนพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่น โฟม อวนกระชังเพื่อให้กลุ่มเกษตรกร ซ่อมแซม และปรับปรุงโครงสร้างกระชังต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น   224   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ...  175  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่   166  แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งกรณี ข้อมูลสถานประกอบกิจการเกษตรกรฯ ที่ล...  144  ปลากัดกระบี่” มีที่เดียวในโลก เพาะพันธุ์สำเร็จครั้งแรก   137  กรมประมงประกาศ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565   132  ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับ และเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารจากกรมประมง   117  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ...  98  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ...  91  ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566   77


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ